Bohoslužby - internetový přenos

Internetový přenos mše svaté

Po otevření webové stránky se Vám nabídne ke spuštění přímý přenos mše svaté z kaple Královny posvátného růžence v Brně. Sledování přímého přenosu bohoslužeb není v kanonickém smyslu plnění nedělní povinnosti návštěvy mše svaté (tato povinnost je nyní všeobecně dispenzována), ale umožňuje sjednotit se s aktuálně slouženou mší svatou, skrze toto duchovní sjednocení z ní čerpat milosti a je příležitostí k duchovnímu svatému přijímání. Tím se jedná o vhodnou součást svěcení dnu Páně. Je samozřejmé, že všichni naši ostatní kněží slouží soukromě mši svatou v úmyslu za věřící, jako každou neděli, a tedy obětní a svátostná milost není umenšována.

Přímý přenos obřadů na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu bude vždy začínat v 18:00 hodin. Mše svatá na Boží Hod velikonoční a Velikonoční pondělí bude v 10:00 hodin. Ostatní termíny zveřejníme dle aktuální situace.

Pokud tuto nabídku nevidíte, znamená to, že jste stránku otevřeli ještě před začátkem přímého přenosu, a stránku musíte na počátku přenosu aktualizovat.

Internetový přenos posvátného růžence

Po dobu mimořádných opatření Vás zveme sjednotit se s námi každý večer ve 20:00 hodin k modlitbě posvátného růžence, která bude přenášena z naší kaple. Modlit se budeme v duchu pokání za ochranu nás a našich rodin, za obrácení našeho národa ke Kristu a návrat koncilní církve ke katolické víře. Modlitbu zakončíme zasvěcením Českých zemí Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Po modlitbě růžence následuje kompletář.

Na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bilou sobotu růženec a kompletář odpadají.

Pokud tuto nabídku nevidíte, znamená to, že jste stránku otevřeli ještě před začátkem přímého přenosu, a stránku musíte v 20:00 hodin aktualizovat.

Modlitba zasvěcení Českých zemí Neposkvrněnému Srdci Panny Marie s obrázkem Černovické Madony ke stažení

Kompletář ke stažení

zpět na úvodní stránku