BOHOSLUŽBY V BRNĚ

Růženec a možnost svaté zpovědi vždy půl hodiny před Mší sv.

Kaple Královny posvátného růžence, Faměrovo nám. 26 (mapa >)

                                     březen až květen 2013

Každá neděle – 10.00 – Mše sv.
(2. a 4. v měsíci chorální a Svátostné požehnání,
v květnu Májová pobožnost)

Každé úterý – 18.00 – Mše sv. s lidovým zpěvem
(v květnu po ní Májová pobožnost)

  1.   3. – 17.30 – 1. pátek – Mše sv. s lidovým zpěvem
  2.   3. –   8.00 – 1. sobota – Mše sv. s lidovým zpěvem
19.   3. – 17.30 – Sv. Josefa – Mše sv. (chorální)
24.   3. – 10.00 – Květná neděle – svěcení ratolestí
                            a Mše sv. (chorální)
28.   3. – 18.00 – Zelený čtvrtek – Mše sv.
                            a po ní rozjímání v Getsemanské zahradě
29.   3. – 10.00 – Jitřní hodinky
            – 17.00 – Bohoslužba Velkého pátku zakončená rozjímáním na                             Božím hrobě do večera Bílé soboty
30.   3. – 18.00 – Bohoslužba Bílé soboty a slavné Vzkříšení
31.   3. – 10.00 – Hod Boží velikonoční – Mše sv. a svěcení pokrmů

  1.   4. – 10.00 – Velikonoční pondělí – Mše sv. s lidovým zpěvem
  8.   4. – 17.30 – Zvěstování Panny Marie – Mše sv.
  9.   4. – 17.30 – Výroční requiem k úmrtí Msgr. Marcela Lefebvra
25.   4. –   8.00 – Sv. Marka – Prosebné procesí a Mše sv.

Květnové pátky – 17.30 – Májová pobožnost

  3.   5. – 17.30 – Nalezení sv. Kříže – Mše sv. a uctění ostatků
  4.   5. – 10.00 – Sv. Floriána – Mše sv. (chorální)
  6.   5. – 17.30 – Prosebné procesí a Mše sv.
  7.   5. – 17.30 – Prosebné procesí a Mše sv.
  8.   5. – 17.30 – Prosebné procesí a Mše sv.
  9.   5. – 17.30 – Nanebevstoupení Páně – Mše sv. (chorální)
18.   5. – 10.00 – Vigilie svatodušní
19.   5. – 10.00 – Boží hod svatodušní
30.   5. – 10.00 – Slavnost Božího Těla

Ostatní dny – 8.00 – Mše sv.         

   

zpět na úvodní stránku