Setkání věřících 2013

Institut sv. Josefa a časopis Te Deum pořádají ve spolupráci s Kněžským bratrstvem sv. Pia X. ve dnech 31. května – 2. června 2013 v jarem dýšící přírodě východních Čech Setkání duší spřízněných. Přihlášky a bližší podrobnosti o místu konání, programu a cenách dle ubytování si lze vyžádat na adrese semin@stjoseph.cz.

Poutě a slavnosti 2013

Slavnost Božího Těla - 30. května 2013
Brno, Kaple Královny posvátného růžence - 10.00 hod.

Cyrilometodějská pouť - 5. července 2013
Sady u Uherského Hradiště - 10.00 hod.

Svatoprokopská pouť - 17. srpna 2013
Z Chocerad nad Sázavou.

Svatováclavská pouť - 21. září 2013
Stará Boleslav – ca. 12.30 hod. Mše sv.
Odchod do Staré Boleslavi od kostela ve Vinoři v 9.00 hod.

Růžencová slavnost v Brně - Černovicích
5. října 2013
- 15.00 - Přednáška
- 17.30 - Nešpory a výstav Nejsvětější Svátosti - Celonoční adorace
6. října 2013
- 10.00 - Mše sv. a závěrečné Požehnání

Letní tábory 2013

Tábor pro chlapce od 6 do 14 let – Jaidhof
7. 7. – 20. 7. 2013   1400,- Kč (každé další dítě ze stejné rodiny 900,- Kč)
Přihlášky: P. Luděk Čekavý (plcekavy@fsspx.at)
TERMÍN OBSAZEN

Tábor pro dívky od 6 do 13 let – Jaidhof
21. 7. – 4. 8. 2013   1400,- Kč (každé další dítě ze stejné rodiny 900,- Kč)
Přihlášky: Martina Šimková (martinka007@googlemail.com)

Tábor pro dívky od 14 do 22 let – Jaidhof
4. 8. – 11. 8. 2013   900,- Kč
Přihlášky: Martina šimková (martinka007@googlemail.com)

Tábory jsou přednostně určeny pro děti navštěvující tradiční Mši sv. Přihlášky se podávají e-mailem uvedeným u každého jednotlivého tábora. V přihlášce je nutno uvést jméno kněze, který zodpovídá za kapli, kterou daná rodina navštěvuje. Dítě platí ze přihlášené až po zpětném potvrzení přihlášky zodpovědnou osobou. Stejná pravidla platí i pro tábor pro starší dívky, které však od 18. roku věku zodpovídají samy za sebe. Po naplnění stavu nebudou další přihlášky přijímány.

Exercicie 2013

Exercicie pro muže
Jaidhof

Začátek 21. 1. 2013 - 14.00 hod.
Konec 26. 1. 2013 - 13.00 hod.
1800,- Kč (studenti polovinu)

Exercicie pro ženy
Jaidhof

Začátek 2. 9. 2012 - 14.00 hod.
Konec 7. 9. 2012 - 13.00 hod.
1800,- Kč (studentky polovinu)
Přihlášky: P. Tomáš Stritzko
(ptstritzko@fsspx.at)

Rekolekce pro dívky
(od 14 do 22 let)
Jaidhof
Začátek 22. 2. 2013 - 18.00 hod.
Konec 24. 2. 2013 - 13.00 hod.
250,- Kč
Přihlášky: Martina Šimková
(martinka007@googlemail.com)

Co vzít na exercicie
Kromě osobních potřeb (doporučující výčet):

  • Nový zákon
  • Následování Krista od Tomáše Kempenského
  • Dědictví Otců (lze koupit i na místě)
  • Misál pro římský ritus v češtině
  • Psací potřeby

Exercicie jsou určeny každému plnoletému zájemci, přihlásit se lze buď písemně v kapli nebo e-mailem. Po naplnění stavu nebudou další přihlášky přijímány, proto je podávejte včas.

zpět na úvodní stránku